ბალანჩივაძე იაგორ

ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვალიშვილი თეა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უმაღლეს საგანმანთლებლო მომსახურბაზე მოთხოვნის კვლევა იმერეთში


Research on the Demand for Higher Educational Services in Imereti

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)


Introduction and aim: Nowadays due to the competition in educational service sector, there is a great need for higher educational institutions for effective functioning to have information about the factors that determine the school-leavers’ preference of a certain profession or an university. In this respect, in April-May, 2016 Faculty of Pedagogics and the Public Relation Service at Akaki Tsereteli State University carried out a survey on the demand for higher educational services. The research was implemented by the first-year MA students of the same faculty majoring in “Educational Sciences and Management”. The research was carried out within the course “Modern Research Methods in Education”. The aim of the research was to study the demand for higher educational services in Imereti, to learn the opinions of the school-leavers and inquire the factors that influenced the preferences and the attitudes of school-leavers. Therefore, the target group of the study was selected from cities and regions of Imereti public schools with 630 final-year students.

Research methodology: We used the divergence phase space as MA students were given ready-made questionnaire. There are many different research methods in the field of education like pedagogical observation. In our case, we used the survey methods, in which the researchers are attracted by the universality and accessibility. The survey was conducted by the method of questioning. A special form of a questionnaire was developed. The questionnaire was the main instrument of interviewers as the research was based on it.

Results and implications: According to the research, we can conclude that there is a still great interest towards higher education I Georgia. Subsequently, there is a great demand for educational services. The survey reveals that medicine is still the main priority in educational field; the second place was occupied by Law, followed by the specialties in economics.

Conclusion: The research helped MA students put their theoretical knowledge into practice and get integrated into research processes. The study will help the Akaki Tsereteli State University to establish a communication and marketing strategy tailored to the school-leavers and future entrants.

Keywords: effective functioning, preference, questionnaire, strategy

სტატია