რუბიკი ჰაინეკი

დოქტორანტი, ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი, პრაღის აგრარული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი

მაზანცოვა იანა

პროფესორი, ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი, პრაღის აგრარული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი

Higher education act in Czech Republic: What are the implications for the role of students and their governance?

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

Abstract

Paper