რუბიკი ჰაინეკი

დოქტორანტი, ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი, პრაღის აგრარული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი

მაზანცოვა იანა

პროფესორი, ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი, პრაღის აგრარული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი


Higher education act in Czech Republic: What are the implications for the role of students and their governance?

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: Self-governments are a common part of higher education institutions in the Czech Republic and have a legal position due to the Czech Higher Education Act 111/1998 Coll. However, there are major changes due to the introduction of Amendment to the Higher Education Act. The system of higher education in the Czech Republic has been waiting for this essential reform for more than 10 years. And there will be some major changes, due to this reform. For example, establishment of the National Accreditation Authority, approved by resolution of the Government of the Czech Republic (17th October 2016). For the first time, there will be also one student representative in this National Accreditation Authority. Therefore, this contribution aims to present implications for the role of students and their governance.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: higher education, Czech Republic, Self-government, Higher Education Act

Paper