კირიკიადი ანა

მაგისტრანტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

იაკობიძე გიორგი

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


Public Procurement Contracts Ssignificant Role in the Economies of European Union

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: Public procurement contracts play a significant role in the economies of Member States of European Union,estimated at more than 16% of the Union’s GDP. Prior to the implementation of Community legislation, only 2% of public procurement contracts were awarded to non-national undertakings. These contracts play a key role in certain sectors (such as construction and publicworks, energy, telecommunications and heavy industry) and are traditionally characterised by a preference for national suppliers, based on statutory or administrative rules. This lack of open and effective competition was one obstacle to the completion of the single market — pushingup costs for contracting authorities and inhibiting, in certain key industries, the development of competitivenes.

Research methodology: The analysis of qualitative and quantitative data is based on official reports the EPRS study on Public procurement contracts; – Eurostat's updated reports on Public procurement contracts.

Results and implications: EU equipped itself with legislation aimed at coordinating national rules, imposing obligations as regards the advertising of calls for tender and the objective criteria used to scrutinise tenders. Following the adoption of various normative acts since the 1960s, the Community decided to simplify and coordinate public procurement legislation and adopted four directives to this end. Three of these directives were merged, with the aim of simplification and clarification, into Directive 2004/18/EC on public works contracts, public supply contracts and public service contracts and Directive 2004/17/EC on the water, energy, transport and postal services sectors. There are introduced specific rules for defence procurement, aimed at facilitating access to the defence markets of other Member States.

Conclusion: Cheapest price should not be the only criterion considered when awarding contracts, but rather that best value, including sustainability criteria (such as life-cycle costs and environmental and social criteria) should also be taken into account.

Recent research indicates that the ongoing Brexit process will generate significant uncertainties and impacts on the single market and on the rights of European citizens in the area of public procurement.

Keywords: Public procurement, contracts, open and effective competition, tenders