აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფესტივალის ფარგლებში

2015 წლის 13-14 ნოემბერს ჩატარდა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:

"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015"

მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

მონაწილეებს საშუალება მიეცათ ერთმანეთისათვის გაეზიარებინათ საკუთარი მოსაზრებები და მონაწილეობა მიეღოთ დისკუსიებში მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე რეფერირებული ელექტრონული ჟურნალის სახით და საერთაშორისო ჟურნალებში "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა" და "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა". 

პატივისცემით,
                    კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი.