სექცია:

ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები

Creating the Unique Destination Proposition (The Case of Poland)

აბუსელიძე გიორგი, ჯოანა მარია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დაზღვევის როლი ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში

ბენიძე ნანა, ბიწაძე ჯამბულ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Innovation: Theory and Practice

გეჩბაია ბადრი, შიმანოვსკა-დიანიჩი ლუდმილა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ტურისტული ფირმის პერსონალის შერჩევისა და მართვის ორგანიზაციული საკითხები

გველესიანი ელისო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Medical Tourism Development Trends in Georgia

დევიძე ეკა


აბსტრაქტი   

იმერეთის რეგიონის ტურისტული სვლაგეზების მობილური აპლიკაცია

კოჩაძე თეიმურაზ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

თბილისი, როგორც ტურიზმის ბაზრის აგენტი

ლეკაშვილი ეკა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ველოსპორტი - მეცნიერის ჯანსაღი მომავალი

ლეჟავა ეკა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ტურიზმის კონკურენტუნარიანობისათვის

მეტრეველი მარინა, ახვლედიანი ნონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Business Experiences & Tourism

ტოეტი ვინსენტ ლეონარდო


აბსტრაქტი   

წყალტუბო - წარსულიდან მომავლამდე

შავლაყაძე ნანა, შონია ნანა, კილასონია ნიკოლოზ


აბსტრაქტი   

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება საქართველოში

ცაგარეიშვილი სერგო, დიაკონიძე მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სოფლის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში

ხასაია იზოლდა


აბსტრაქტი   ნაშრომი