ხასაია იზოლდა

ასოცირებული პროფესორი / დეკანის მოადგილე, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სოფლის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ხერხაძე ალიმი

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოს საფონდო ბირჟა, ვაჭრობის დაბალი მაჩვენებელი და განვითარების შესაძლო გზები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ხიდაშელი მირზა

ასისტენტ პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოს ფისკალური პოლიტიკის ზიგიერთი კრიტიკული ასპექტი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ხოშტარია თორნიკე

მარკეტინგის პროგრამის კოორდინატორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

What Made Marketing so Important in Football Business Development?

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract