ტვილდიანი ალექსანდრე

პედაგოგი, სამართლის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საბანკო საიდუმლოება და საკრედიტო ბიუროები, სამართლებრივი პრობლემები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ტოეტი ვინსენტ ლეონარდო

კონსულტანტი, მარკეტინგისა და გაყიდვების განყოფილება, Royal IHC, დორდრეხტი, ნიდერლანდები

Business Experiences & Tourism

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

Abstract