ნინუა ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მიწის რეფორმის ზოგიერთი სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ნორუზი მოჰამედ რეზა

პროფესორი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი, თარბიატ მოდარესის უნივერსიტეტი, თეირანი, ირანი

ჰუსეინოვა ბაბაზადე მასიმა

დოქტორანტი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი, აზერბაიჯანის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ბაქო, აზერბაიჯანი

Critical Thinking; The Necessity of Modern Development in Political Economy Era

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper  

ნორუზი მუჰადედ რეზა

პროფესორი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი, თარბიატ მოდარესის უნივერსიტეტი, თეირანი, ირანი

ჰასან დანაე ფარდი

პროფესორი, ფინანსების დეპარტამენტი, თარბიატ მოდერასის უნივერსიტეტი, თეირანი, ირანი

Accounting Policy, and Best Practices an Developing Corporate Social Responsibility in Iran

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

Paper  

ნორუზი მოჰამედ რეზა

პროფესორი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი, თარბიატ მოდარესის უნივერსიტეტი, თეირანი, ირანი

ჰასან დანაე ფარდი

პროფესორი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი, თარბიატ მოდარესის უნივერსიტეტი, თეირანი, ირანი

Applicable Hypothesis Testing for the Vital Factors for Corporate Social Responsibility Enigma in Iranian Private Companies

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

Paper