იგნატიევა ირინა

ასოცირებული პროფესორი; პრორექტორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის დეპარტამენტი, ტექნოლოგიისა და დიზაინის ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

ხომენკო ალექსანდრე

ასოცირებული პროფესორი; დეკანი, ეკონომიკისა და ბიზნესის დეპარტამენტი, ტექნოლოგიისა და დიზაინის ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

Practices in Corporate Social Responsibility in Ukraine

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper  

იფშირაძე აზა

ასისტენტ პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ურბანიზაციის, როგორც მსოფლიო ტენდენციის გამოვლინება საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია