ელიავა ლია

პროფესორი, ფინანსების დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გრიგოლაშვილი თეონა

დოქტორანტი, ფინანსების დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები როგორც ეკონომიკაში ფულის მასის რეგულირების ინსტრუმენტი

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია