მერკანი მეთინ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო


Foreign Controlled Bank and Bank Competition Link in Georgian Banking Sector

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)


Introduction and aim: I try to find foreign banks and bank with foreign controlled and its effect on competition in Georgia.

Research methodology: Methodology is Panzar-Roze H statistic and ordinary least square analysis.

Results and implications: I also find that the entry of mergers and acquisitions foreign banks plays a more significant role in increasing competition than does the entry of foreign banks through de novo. My findings have important policy implications for both policies makers and banking regulators in Georgia that open their doors to foreign banks.

Conclusion: I also find that the entry of mergers and acquisitions foreign banks plays a more significant role in increasing competition than does the entry of foreign banks through de novo. My findings have important policy implications for both policies makers and banking regulators in Georgia that open their doors to foreign banks.

Keywords: bank, foreign bank, competition, Georgian banking