აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა


2021 წლის 16-17 სექტემბერს
ჩაატარა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:


"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2021".იხილეთ უახლესი გამოცემა.