სექცია:

ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება

ენერგოეფექტურობის პერსპექტივები და გამოწვევები კრიპტოვალუტის სექტორში

არაბიძე ნათია, მინდიაშვილი სოსო, ხოლოდოვი ნიკოლოზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მიკრო ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდრო და ელექტრო მახასიათებლები

ახალაძე ფრიდონი, ზივზივაძე ლალი, ლობჟანიძე გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ელექტროენერგიის მოხმარებისა და კრიპტოვალუტების ფასის დინამიკის ანალიზი

გერაძე რევაზი


აბსტრაქტი   

ბუნებრივი გაზის ბაზრის ლიბერალიზაცია

გერაძე რევაზი


აბსტრაქტი   

მომსახურების ხარისხის დონე და საფასურის ხელმისაწვდომობა

ნადირაძე გივი


აბსტრაქტი   

წყალმომარაგების სექტორში მიმდინარე რეფორმები

ნადირაძე გივი


აბსტრაქტი   

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში რეფორმების მიმდინარეობა, გამოწვევები და მოსალოდნელი შედეგები

ნარმანია დავითი


აბსტრაქტი   

სატარიფო რეგულირების საფუძვლები

სანიკიძე გივი


აბსტრაქტი   

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია

სუმბაძე ნიკოლოზი


აბსტრაქტი   

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებაში მცირე ჰიდროენერგეტიკის ადგილი და როლი

ჩომახიძე დემური, ცხაკაია ქეთევან, ლელაძე ნაზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი