სექცია:

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

სასურსათო უსაფრთხოება კოვიდპანდემიის პირობებში

ახალაძე ზეინაბი, შალამბერიძე მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა და გამოწვევები არსებული პანდემიის (COVID-19 ის) პირობებში

კინწურაშვილი ირაკლი, უკლება შურა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Standardization, certification, categorization - factors to improve the quality of hotel services in Ukraine

კოჟუშკო სვეტლანა, ზახაროვა სვეტლანა, სკრიპნიკი ქსენია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მარკეტინგული საქმიანობა და კორონავირუსი

კუპრაშვილი თენგიზი


აბსტრაქტი   

მიწათსარგებლობა, დაბეგვრისა და მიწის რენტის აქტუალური საკითხები საქართველოში

სვანაძე სერგო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მარაგების რაოდენობისა და შეფასების გავლენა საწარმოთა ფინანსურ შედეგებზე

სოლოღაშვილი დალი, უდესიანი თეა, სახელაშვილი ნათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

COVID-19 პანდემიის გავლენა დასაქმებასა და შემოსავლებზე საქართველოში

სოლოღაშვილი დალი, არნანია-კეპულაძე თამილა, ჭიღლაძე ნათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საცალო ვაჭრობის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა (სასურსათო ბაზრის მაგალითზე)

ქარქაშაძე ნარგიზა, ბარათაშვილი საბა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ცვლილებების მართვის საკითხები ქართულ ბიზნესკომპანიებში

ქიქოძე ნუნუ


აბსტრაქტი   

Covid-19 პირობებში ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში

შალამბერიძე მანანა, ახალაძე ზეინაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The Role of Innovation in the Development of Commercial Banks in Georgia

შალამბერიძე ხათუნა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პანდემია და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები

შალამბერიძე ხათუნა, გუგეშაშვილი თინათინი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ტურისტული ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები პოსტ - პანდემიურ პერიოდში

შანიძე გოდერძი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი მუნიციპალიზმის განვითარებაში

შონია ნანა, მახათაძე სულხანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს საბანკო ბაზარზე შესასვლელი ბარიერების სრულყოფის შესახებ

შონია ნანა, კოპალიანი ირინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შესყიდვების ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

შონია ნანა, კუპატაძე კახა, მახათაძე სულხანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პროგრამირებადი გადაწყვეტილებების უპირატესობები ოპერაციათა მენეჯმენტში

ჯულაყიძე ემზარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი