ჰალილი ჰასანი

წარმომადგენელი, ოფისი, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, თბილისი, საქართველო

Investing in Child Rights; the best investment for sustainable development

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

Abstract