ჯოხაძე ნათია

ხელმძღვანელი, განათლების პროგრამა, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, თბილისი, საქართველო

ბავშვის უფლებათა ხელშეწყობა უნივერსიტეტების მეშვეობით

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

ჯულაყიძე ემზარი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პროგრამირებადი გადაწყვეტილებების უპირატესობები ოპერაციათა მენეჯმენტში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია