ხანიევა ფატიმა

მოსამართლე; სამართალმცოდნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ქალაქ დნეპროპეტროვსკის კიროვსკის რაიონული სასამართლო, დნეპრი, უკრაინა

The legal nature of the transactions on making contributions to the business companies

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

Abstract

ხურციძე თამილა

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სესხის ხელშეკრულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია