მარინაშვილი მარინე

პროფესორი, სამართლის სკოლა; სამართლის დეპარტამენტი, საქართველოს უნივერსიტეტი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მიქაბაძე სოფიკო

ასისტენტ პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კირთაძე ნანული

მოწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

თედოშვილი სოფიო

პედაგოგი, დაწყებითი განათლების სექტორი, აკაკი წერეთლის სახელობის №1 საჯარო სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლი ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხში

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მოდებაძე ვალერი

პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საოკუპაციო ხაზთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართველების უფლებრივი მდოგმარეობა მცოცავი ანექსიის პირობებში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მსხვილიძე თამარი

მოწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კოლიზიური ნორმის არჩევანი - მითითება უცხოურ სამართალზე

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი