კარანაძე მელანია

სპეციალისტი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საავტორო უფლებების წინაშე არსებული თანამედროვე გამოწვევები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

კვიტაშვილი გიორგი

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბუცხრიკიძე ავთანდილი

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ტერორიზმის სახეები მისი განმაპირობებელი ფაქტორები

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

აბსტარაქტი

კინწურაშვილი ირაკლი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უკლება შურა

მოწვეული სპეციალისტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა და გამოწვევები არსებული პანდემიის (COVID-19 ის) პირობებში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კოჟუშკო სვეტლანა

პროფესორი, საერთაშორისო ტურიზმის დეპარტემენტი, სასტუმრო და რესტორნის ბიზნესისა და უცხო ენების ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტი, დნეპრი, უკრაინა

ზახაროვა სვეტლანა

ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ტურიზმის დეპარტემენტი, სასტუმრო და რესტორნის ბიზნესისა და უცხო ენების ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტი, დნეპრი, უკრაინა

სკრიპნიკი ქსენია

მმართველი, ოფისი, სასტუმრო აქსელჰოფი, დნეპრი, უკრაინა

Standardization, certification, categorization - factors to improve the quality of hotel services in Ukraine

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

Paper  

კუპრაშვილი თენგიზი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მარკეტინგული საქმიანობა და კორონავირუსი

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

კუჭავა თეონა

ხელმძღვანელი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, თბილისი, საქართველო

ბავშვთა უფლებები ბავშვთა დაცვისა და მართლმსაჯულების სისტემებში

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

კუხიანიძე ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

The Importance of Raising Awareness of Occupational Health and Safety Standards in Georgia

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

Abstract

Paper