არაბიძე ნათია

ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მინდიაშვილი სოსო

კონსულტანტი, ოფისი, საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, თბილისი, საქართველო

ხოლოდოვი ნიკოლოზი

უფროსი სპეციალისტი, ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, თბილისი, საქართველო

ენერგოეფექტურობის პერსპექტივები და გამოწვევები კრიპტოვალუტის სექტორში

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

სტატია  

ახალაძე ზეინაბი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შალამბერიძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასურსათო უსაფრთხოება კოვიდპანდემიის პირობებში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ახალაძე ფრიდონი

ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ზივზივაძე ლალი

ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ლობჟანიძე გიორგი

სპეციალისტი, მზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკის სამსახური, „ენერგო-პრო ჯორჯია“ გუმათის ჰიდროელექტროსადგური, ქუთაისი, საქართველო

მიკრო ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდრო და ელექტრო მახასიათებლები

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

სტატია