ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2020 წ.
    ქართულად  English  


მნიშვნელოვანი თარიღები


განაცხადის (თეზისების თანხლებით) შევსების ბოლო ვადა: 20.02.2020
სარედაქციო კოლეგიის თანხმობის მიღების ვადა: 29.02.2020
სტატიის წარდგნის ბოლო თარიღი: 31.05.2020


ღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2020.