სექცია:

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგია და ადამიანური რესურსების მართვა

ბარბაქაძე ელიზბარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Development of Small Business Taxation: Ukraine and Georgia Practices

დემიდენკო ლუდმილა, ნესტერენკო ოლენა


აბსტრაქტი   

სამომხმარებლო ლოიალობა საცალო ვაჭრობაში

კუპრაშვილი თენგიზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მცირე და საშუალო საწარმოთა სტატუსის ერთიანი განსაზღვრის მნიშვნელობა და დანიშნულება

კურდღელია ნათია, ვაშაკიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

სამჭკუაშვილი ნინო, დარჩიაშვილი ნიკოლოზი


აბსტრაქტი   

საპენსიო ფონდების განვითარების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე

უგლავა დიანა, კუპატაძე კახა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კომერციული ბანკის კაპიტალის მართვის სრულყოფის საკითხები ახალ რეგულაციებთან მიმართებაში

შალამბერიძე ხათუნა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბიზნესის განვითარების რეზერვები ტურისტულად აქტიურ იმერეთის რეგიონში

შანიძე გოდერძი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ჭარბვალიანობა და მისი შეფასების მეთოდები

შონია ნანა, კოპალიანი ირინე, დიდბარიძე მერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Determining the Factor of Interaction of the Risks in Banking Business and the Establishment of the Author’s Formula for its Quantitative Calculation

ცაავა გიორგი, მოსიაშვილი ვალერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეკონომიკური კეთილდღეობა და ზოგადი ფინანსური განათლება საქართველოს მასშტაბით

ცაავა შორენა, ნასყიდაშვილი გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ევროპის ასოცირების შეთანხმების დირექტივების შესრულების მდგომარეობა და პრობლემები საფინანსო ბაზარზე

ცინცაძე ასიე, ვაშაყმაძე ირინე, თავაძე ირინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კრედიტ-რისკების მართვის თანამედროვე მიდგომების აქტუალური საკითხები

ჭუმბურიძე მანანა, ბიწაძე ელზა, ჯანაძე ლია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სუვერენული საკრედიტო რეიტინგების გავლენა საბანკო დაკრედიტების პროცესზე

ხიდირბეგიშვილი ნინო, ბურდიაშვილი რატი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ოპერაციული სტრატეგია - კომპანიის განვითარების ერთადერთი საფუძველი

ჯულაყიძე ემზარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი