ხალილი ღასანი

წარმომადგენელი, UNICEF-ის საქართველოს ოფისი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ბეირუთი, ლიბანი

UN Convention on the Rights of the Child

(ბავშვთა უფლებები)

Abstract

ხიდირბეგიშვილი ნინო

ასისტენტ-პროფესორი, საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ბურდიაშვილი რატი

პროფესორი, საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სუვერენული საკრედიტო რეიტინგების გავლენა საბანკო დაკრედიტების პროცესზე

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ხურციძე თამილა

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მედიკოსთა პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის სამართლებრივი ასპექტები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია