ბარბაქაძე ელიზბარი

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგია და ადამიანური რესურსების მართვა

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბეზუბკო ბორისი

ასოცირებული პროფესორი, მენეჯმენტის დეპარტამენტი, დონბასის სამოქალაქო ინჟინერიისა და არქიტექტურის ეროვნული აკადემია, კრამატორსკი, უკრაინა

დოჟდიკოვა დიანა

ბაკალავრიატის სტუდენტი, ეკონომიკის პროგრამა, დონბასის სამოქალაქო ინჟინერიისა და არქიტექტურის ეროვნული აკადემია, კრამატორსკი, უკრაინა

Decentralization Lessons for Ukraine

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper  

ბეშკენაძე ზვიადი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დოლარიზაცია - მიზეზები, შედეგები და მისი დაძლევის გზები (საკითხის თეორიული ასპექტები)

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია