აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი

"მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეულის" ფარგლებში

2019 წლის 20-21 სექტემბერს ჩაატარა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:

"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2019".

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდა უნივერსიტეტის ვებგვერდზე რეფერირებული ელექტრონული ჟურნალის (EISSN 2346-8203) სახით და საერთაშორისო ჟურნალებში "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა" და "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა". 

გთხოვთ, იხილოთ უახლესი გამოცემა.